Má ještě vůbec smysl kupovat nemovitosti na investici? Vydělají ještě vůbec nebo máme očekávat propad cen?

Má ještě vůbec smysl kupovat nemovitosti na investici? Vydělají ještě vůbec? Co přinesou další roky? Jaký je výhled do budoucnosti? Nakupujeme a investujeme ve velkém do nemovitostí, ať už se jedná o byty, domy nebo komerční záležitosti, které pak pronajímáme. Ale co bude dál? Co když ceny nemovitostí spadnou? Má ještě vůbec smysl investovat?

Při investici do jakéhokoliv aktiva si musíte stanovit základní věci, a sice: roční výnosnost, časovou náročnost a související náklady s údržbou a provozem.

BYTY

Roční výnosnost v Brně se pohybuje okolo 3-4 %, ale pozor, toto funguje pouze za předpokladu, že máte dlouhodobou nájemní smlouvu. Toto je ideální stav, ovšem realita je trochu jiná. Nájemníci se hodně mění, je nutné počítat s výpadkem nájemného, dále připočítat náklady za uvedení bytu do původního stavu, či nutné opravy. Je pravdou, že většinu těchto věcí může pokrýt vratná kauce, ale také nemusí. Realita tedy ohledně výnosnosti se pohybuje kolem 2,5 %, tím pádem byty již nejsou vhodným aktivem při investování do nemovitostí.

KOMERCE

Roční výnosnost v Brně se pohybuje mezi 5-7 %. Nevýhodou může být ze začátku vyšší počáteční investice. Nejvíce důležité je se zaměřit na kvalitu nájemní smlouvy. V Brně je již dnes standardem, že nájemní smlouva se na komerční prostory uzavírá minimálně na 3 roky, optimálně 5 let. Nejvyšší výnosnost mají dnes průmyslové nemovitosti jako výrobní prostory, haly nebo skladové prostory. Zde může roční výnosnost dosáhnout až 7,5 % p.a. Takže pokud byste v dnešní době chtěli investovat, je lepší se zaměřit na komeční prostory. 

INVESTOVAT ČI NIKOLIV?

Investovat se ještě jakž takž vyplatí, když disponujete hotovostí. A určitě bych si vybrala komerci, protože nájemní smlouvy jsou většinou na několik let bez možnosti výpovědi. Pokud ale hotovostí nedisponujete a berete si hypoteční úvěr, tuto možnost nedoporučuji. I když je vysoký i tržní nájem, je pouze otázkou času, kdy nájemci tak vysoké nájmy nebudou ochotni platit. 

NA ZÁVĚR

V dnešní době se opravdu nevyplatí koupit, ale vyplatí se prodat.

Ceny bytů na jaře 2018 dosahují extrémních čísel. Existuje již řada prognóz, že realitní bublina splaskne a ceny rapidně spadnou. Hypotéky půjdou nahoru, lidi bohužel nebudou mít finanční prostředky na splácení a začnou nemovitosti prodávat. Situace se otočí. Dnes není nabídka, ale velká poptávka. Je tedy otázkou času, dokdy budou při růstu úrokových sazeb všichni schopni plnit své závazky. Většina lidí nakoupila byty na investici a výše nájmu odpovídá splátkám hypoték. Jakmile ale hypotéka stoupne a nájem tomu nebude odpovídat (protože nájemci to nebudou ochotni platit), v rozpočtu vznikne citelná díra, kterou nepůjde jen tak lehce zapravit. Chvíli ji dotovat můžete, ovšem tento stav není z dlouhodobého hlediska udržitelný.

Počkejte si. Je to jen otázka času.

 

Vytvořilo FEO