Majitelé nemovitostí se bouří, pronájem více bytů má být koncesovanou živností

Majitelé nemovitostí se bouří, pronájem více bytů má být koncesovanou živností. Pronajímatelé tří a více bytů v jednom domě by měli mít koncesovanou živnost, navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Majitelé domů se však proti tomuto návrhu bouří a tvrdí, že je protiústavní. 

 

V rámci boje s chudobou a sociálním vyloučením chystá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) novelu živnostenského zákona, podle níž by se pronajímání více než tří bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami stalo koncesovanou živností. Novela zatím existuje v pracovní podobě a v několika variantách, o kterých se ještě bude diskutovat. Jedna z nich dokonce počítá i s tím, že by pronajímatelé museli označovat byty jako provozovny a byl by tedy do nich umožněn i vstup kontrolních orgánů.

Druhým důvodem pro zavedení pronajímání bytů jako koncesované živnosti má být i regulace Airbnb. V případě Airbnb by však už v současnosti měla většina majitelů příjmy danit jako příjmy ze samostatné činnosti. V drtivé většině případů nejde u Airbnb o pronájem, ale o poskytování ubytování. Pro posouzení druhu příjmu je klíčový charakter a časový úsek poskytovaného „ubytování“, tzn. zda je toto poskytováno relativně dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti), nebo je poskytováno přechodně, příp. krátkodobě, tj. za účelem rekreace, ubytování studentů, sezonních pracovníků apod. Dále je třeba hodnotit poskytování služeb ve spojení s ubytováním.

Proti pronajímatelům skrze Airbnb se navíc už loni v létě spustila velká kontrolní akce, během které byly tisíce majitelů vyzvány, aby správně danili. Finanční správa totiž získala údaje o lidech, kteří své nemovitosti přes Airbnb v Česku pronajímají. Úřady začaly pronajímatele vyzývat, aby se zaregistrovali k dani z přidané hodnoty. Podle informací HN se výzvy rozesílají hlavně v Praze. Vzhledem k tomu, že Airbnb má sídlo mimo ČR, jde o přijetí služby ze zahraničí a pronajímatelé by se tak měli registrovat jako identifikované osoby.

 

Je to protiústavní, tvrdí majitelé

S návrhem ministerstva zařadit pronájem více bytů mezi koncesované živnosti nesouhlasí pronajímatelé, podle kterých jde o brutální zásah do vlastnického práva. Tento zásah je podle nich nepřiměřený původnímu cíli novely, kterým mělo být zlepšení situace v sociálně vyloučených oblastech. Občanské sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) je přesvědčeno, že taková změna by naopak vedla k obecnému zhoršení bytové situace, a to nejen v sociálně vyloučených lokalitách.

Zařazení pronájmu bytů mezi koncesované živnosti by pronajímatelům přinesl i nárůst finanční a administrativní zátěže. Přeřazení mezi živnosti by sice majitelům bytů přineslo vyšší výdajový paušál, zároveň by však měli nově za povinnost hradit z příjmů z pronájmu sociální a zdravotní pojištění. Mnozí pronajímatelé by se navíc stali nuceně plátci DPH, což by pro zákonem definovanou skupinu pronajímatelů znamenalo znatelné zvýšení výdajů spojených se správou jejich nemovitostí, což by nepochybně vyvolalo další nežádoucí tlak na zvyšování nájemného.

Vytvořilo FEO