Předkupní právo ke garážovým stáním může brzy skončit - chystá se zavedení výjimky

Poslance čeká schvalování novely občanského zákoníku, která má zavést výjimku z předkupního práva pro garážová stání. Při prodejích bytů by se pak zřejmě nemusely přednostně nabízet ostatním obyvatelům domu. Nyní toto omezení výrazně komplikuje transakce na realitním trhu.

 

Předkupní právo, které opětovně platí od 1. ledna 2018, ukládá majitelům části nemovitosti povinnost, aby ji při prodeji přednostně nabídli ostatním spoluvlastníkům. Problém však nastává v případě velkých bytových domů, kde bývá tímto způsobem řešeno například vlastnictví sklepa nebo garáže. Nabídka musí mít písemnou podobu, s rostoucím počtem spoluvlastníků tak bobtná i administrativa. Na vyjádření k přednostní nabídce odkupu má navíc spoluvlastník lhůtu tří měsíců, což v praxi způsobuje průtahy prodejů.

Jediným přínosem opatření je, že pokud někdo vlastní rodinný domek či byt ve spoluvlastnickém podílu a chtěl by ho prodat třetí osobě, musí jej nejdřív nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Autor zákona si ale neuvědomil, že spoluvlastnické podíly se týkají zejména parkovacích stání, pozemku pod budovami a podobně.

Největší úskalí předkupního práva však představují garáže - největší komplikací je vyžádání souhlasu s prodejem od všech spolumajitelů u garážových stání. V některých případech může jít až o stovky spoluvlastníků. U garáží navíc běžně dochází k tomu, že minimálně jeden ze spoluvlastníků zájem o parkovací místo projeví. Pokud projeví zájem víc spoluvlastníků, musí se podle svých podílů o parkovací místo podělit, což v praxi také příliš nefunguje. A jakmile se z nabídky prodeje bytu s garážovým stáním stane byt bez garáže, cena klesne, nebo si to zájemce rovnou rozmyslí.

Návrh novely občanského zákoníku prošel vládou a byl odeslán do Poslanecké sněmovny. Pokud vše proběhne bez komplikací, tak by tato výjimka mohla nabýt účinnost k 1. červenci 2019.

 

 

Vytvořilo FEO