Představuji vám nový projekt - garážový dům Sedláčkova Brno Líšeň

GARÁŽOVÝ DŮM SEDLÁČKOVA 

 

Projekt „Garážový dům Sedláčkova“ se nachází ve fázi dokončené zkolaudované stavby (stavba byla zkolaudována Kolaudačním souhlasem vydaným ÚMČ Brno-Líšeň, odbor územního rozvoje a výstavby). Ke stavbě kromě zastavěné plochy náleží také pozemky, které tvoří 7 venkovních zpevněných parkovacích stání.

Konstrukčně se jedná o objekt založený na železobetonových základových pásech a základových patkách. Nosný systém je tvořen monolitickými prvky, a to jak tyčovými – ŽB nosné sloupy, tak plošnými – obvodové nosné zdi a ŽB stropy. Čelní obvodová stěna, stejně jako stěna vnitřní protipožární příčky jsou vyzdívány z keramických tvárnic. V objektu se nachází dvě železobetonová monolitická schodiště. Stropní konstrukce jsou železobetonové, monolitické. Střešní konstrukci tvoří plochá jednoplášťová střecha s vnitřními svody, krytina je ve standardním provedení. Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny z vysoce odolného drátkobetonu s finální povrchovou úpravou.​

Obě parkovací podlaží garážového domu jsou napojena přímo na veřejnou účelovou komunikaci z jižní strany garážového domu. Od vnějšího prostoru jsou garáže odděleny automatickými vjezdovými vraty, která současně spínají osvětlení vjezdu při jejich otevření. Prostor s parkovacími stáními je osvětlen zářivkovými svítidly s lineárními zdroji a elektronickými předřadníky se zónovým spínáním. Větrání garáží je zajištěno jednak přirozeným větráním (stavební otvory jsou kryty ocelovými lamelami), dále pak vzduchotechnikou s ventilátory, které se spouští automaticky impulsem od čidel kvality vzduchu, rozmístěných po celé ploše patra. 3. PP tvoří pouze únikový koridor s ústím mimo objekt garáží.​

Objekt je napojen na elektřinu se samostatným měřením pro každé jednotlivé podlaží, požární vodovod a dešťovou kanalizaci. Parkovací podlaží jsou vzájemně propojena dvěma schodišti.

1.PP o celkové ploše 2405 m2 s celkovým počtem 97 stání pro osobní automobily o minimálních rozměrech 2,4x5 m, 5 pro motocykly, 2 ks oddělených, uzamykatelných skladů o ploše 8,3 m2.

2.PP o celkové ploše 2405 m2 s celkovým počtem 97 parkovacích stání o rozměrech min. 2,4x5,0 m pro osobní automobily, které jsou v poměru 49/46 míst rozděleny ve dvou požárně oddělených prostorech, 2 ks oddělených, uzamykatelných skladů o ploše 8,3 m2, skladovací plocha o rozměrech cca 22 m2    

7 ks venkovních parkovacích stání o celkové ploše 74 m2, situovaných při jižní stěně garážového domu.

Vytvořilo FEO