Co byste měli vědět o dani z nabytí nemovitosti, kdy ji podat a jaké dokumenty budete potřebovat

Vše o dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí, tedy z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování (výjimkou je „vzájemné darování“). Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený, když se jedná o:

  • první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
  • první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
  • převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Sazba a výpočet daně z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny nemovitosti, nebo ze směrné hodnoty– což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Daň se vypočte z vyšší z nich. Platí přitom, že pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné (čili místně obvyklé) ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent. Kdyby vám porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou nevyhovovalo, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Musíte o to ale finanční úřad požádat a znalecký posudek dodat. Do kalkulace se zahrne sedmdesát pět procent odhadní ceny. Daň zaplatíte z této částky, nebo ceny kupní – podle toho, která bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně.

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a platba daně

Daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem. Nejlépe podat datovou schránkou.

Jak zřídit datovou stránku?

Datovou schránku si můžete zřídit osobní návštěvou na Czech POINTU, který obvykle sídlí na některých pobočkách České pošty, anebo prostřednictvím vytištěného formuláře, který po vyplnění odešlete Ministerstvu vnitra. Při této možnosti jsou ale hned dvě nevýhody. Tou první je, že si podpis musíte nechat úředně ověřit notářem, a za druhé pro vyplnění formuláře si navíc budete muset stáhnout i speciální program.

Na přepážce Czech POINT – jste-li pouze fyzicky osoba – předložíte v podstatě jen občanský průkaz. Většina žádostí pak bývá vyřízena rovnou na místě.

Jaké dokumenty potřebujete k přiznání

Zde je několik příloh, které je třeba k přiznání dodat:

  • Dokument potvrzující nabytí vlastnického práva
  • Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
  • Znalecký posudek*
  • Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci**

*Znalecký posudek již není třeba vyhotovovat na objekty, které slouží k rekreaci, nikoliv k bydlení (zahrádky, chalupy).

**Platí v případě, kdy uplatňujete uznatelný výdaj. Velkou výhodou navíc je, že od roku 2017 si lze peníze za znalecký posudek odečíst z daní.

Vytvořilo FEO