Daň z příjmu při prodeji nemovitosti - kdy ji skutečně musíte platit a kdy můžete uplatnit osvobození

Pokud jste prodali byt, dům či pozemek, s největší pravděpodobností se toto promítne do vašeho daňového přiznání. 

Daň z příjmu je definovaná Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Předmětem této daně jsou:

  • § 6 – příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)
  • § 7 – příjmy ze samostatné činnosti (podnikání)
  • § 8 – příjmy z kapitálového majetku
  • § 9 – příjmy z nájmu
  • § 10 – ostatní příjmy

Příjmy z prodeje nemovitosti spadají do kategorie ostatních příjmů. Sazba daně je v tomto případě 15 % z prodejní ceny po odečtení všech uznatelných  nákladů. 

Jako uznatelný náklad lze uplatnit původní cenu nemovitosti, takže ve výsledku se daň platí jen z rozdílu cen, nikoli z celkové ceny. Touto cenou může být částka z kupní smlouvy nebo znaleckého posudku (ke dni nabytí), pokud byla nemovitost zděděna či darována. Do nákladů lze zahrnout všechny doložitelné výdaje. Mohou to být náklady na rekonstrukci, daň darovací a náklady spojené s prodejem (např. kolky, právní služby, provize realitní kanceláře, …)

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2014 jsou součástí daně z příjmu i dřív samostatné daň dědická a daň darovací. Týká se vás daňová povinnost i v případě, že získáte příjem v nepeněžní formě. Cena se pak stanovuje posudkem. V oblasti darování a dědění je však celkem široký rozsah osvobození od daně.

OSVOBOZENÍ DANĚ PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

1/ Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let 

Daň z prodeje nemovitosti nebudete muset platit, pokud prodávanou nemovitost vlastníte více jak 5 let. Počítá se dokonce i to, když před vámi byl vlastníkem někdo z rodiny a vy jste nabyli dědictví v přímé řadě. 

 

2/ Bydliště v nemovitosti minimálně 2 roky 

Příjem z prodeje nemovitosti je od daně osvobozen, pokud v daném domě či bytě prodávající bydlel (resp. měl bydliště) po dobu minimálně 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud se daná nemovitost nachází ve společném jmění manželů (SJM), stačí pokud tuto podmínku splnil alespoň jeden z manželů. Pro podnikatele pak platí, že nemovitost po dobu trvání příslušné 2 či 5leté lhůty nesmí být zahrnuta v jeho ochodním majetku. 

Stěžejní jsou v tomto případě osvobození dva pojmy – bezprostředně před prodejem a bydliště

Bydliště - trvalý pobyt není podmínkou. Je však třeba prokázat, že zde dotyčný opravdu bydlel.  K tomu postačí doložit např. že mu sem byla doručována korespondence (výpisy z bank, účty za energie, …). 

Bezprostředně před prodejem - bezprostředně neznamená, že v nemovitosti musíte bydlet dokud se neprodá. V případě, že se vystěhujete nějakou dobu před prodejem, aby byl dům dostupný pro prezentaci při prohlídkách, je stále tato podmínka splněna. Na druhou stranu, pokud byste se odstěhovali a nemovitost mezi prodejem ještě chvíli pronajímali, s velkou pravděpodobností splnění této podmínky neobhájíte.

 

3/ Koupě jiné nemovitosti 

Příjem z prodeje je osvobozen od daně z příjmů, pokud bude v období jednoho roku před až jednoho roku po prodeji využitý pro uspokojení bytové potřeby.

 

4/ Dědictví a darování 

Při prodeji nemovitostí, které jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový posun zkracuje o dibu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili. Příbuzenství v řadě přímé definuje občanský zákoník v § 117
Více na: https://www.euro.cz/byznys/dan-z-prijmu-prodej-nabyti-nemovitosti-1384566#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylinkVíce na: https://www.euro.cz/byznys/dan-z-prijmu-prodej-nabyti-nemovitosti-1384566#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylinkVíce na: https://www.euro.cz/byznys/dan-z-prijmu-prodej-nabyti-nemovitosti-1384566#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylinVíce na: https://www.euro.cz/byznys/dan-z-prijmu-prodej-nabyti-nemovitosti-1384566#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink

 

Vytvořilo FEO