Do 31. května musíte uhradit daň z nemovitostí. Jaké způsoby platby se nabízí?

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do pátku 31. května 2019. V tuto dobu by měli mít všichni poplatníci údaje o dani u sebe. Ty dorazily buď do schránek prostřednictvím složenky, datovou zprávou, či mailovou zprávou. 

 

Jak lze daň uhradit? 

  • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
  • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2019; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO)
  • hotově v pokladně finančního úřadu

Pokud bude poplatník daň z nemovitostí, respektive její platbu, ignorovat nebo se s platbou opozdí, hrozí mu sankce. 

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0,05 %), zvýšené o 14 %.

Vytvořilo FEO