Praktický průvodce - poplatky za rozhlas a TV

Vyznáte se, kdo a za co musí platit televizní poplatky? Nejčastější otázky a odpovědi.

 

Otázka: Jaká je měsíční sazba televizního poplatku?

Odpověď: 135,- Kč

 

Otázka: Kdo rozhoduje o výši televizního poplatku?

Odpověď: Měsíční výše televizního poplatku je stanovena zákonem.

 

Otázka: Máme doma kabelovou televizi, jsme povinni platit televizní poplatek?

Odpověď: Ano. Televizní poplatek není součástí platby za kabelový rozvod, poplatek hradíte jako vlastník nebo uživatel TV.

 

Otázka: Jak se televizní poplatky hradí?

Odpověď: Prostřednictvím SIPO nebo přímo na účet České televize. 

 

Otázka: Televizor doma máme, ale ČT nesledujeme. Můžeme si zažádat o osvobození od poplatku? 

Odpověď: Zde není důležité, zda-li ČT sledujete či nikoliv. Pokud vlastníte televizor, jste povinni tento poplatek hradit.

 

Otázka: Od placení poplatku jsou osvobozeni handicapovaní lidé. Ve kterých případech?

Odpověď: Osvobození ze zdravotních důvodů se týká osob s úplnou nebo částečnou slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo částečnou hluchotou, pokud žijí osamoceně. 

 

Otázka: Můžeme být od placení poplatků osvobozeni ze sociálních důvodů?

Odpověď: Ano, v případě, že celkový čistý příjem domácnosti nepřesáhl v uplynulém čtvrtletí 2,15 násobek životního minima.

 

Otázka: Jakým způsobem lze osvobození od placení poplatků požádat?

Odpověď: Pokud hradíte poplatky prostřednictvím SIPO, pak na poště. Pokud hradíte na účet, pak přímo Českou televizi.

 

Otázka: Doma máme dva televizory a ještě jeden na chalupě. Kolik poplatků tedy hradíme?

Odpověď: Pouze jeden. Domácnosti platí pouze jeden poplatek nezávisle na počtu televizorů, nemovitostí či adres.

 

Otázka: Jak je to v případě podnikatelů?

Odpověď: Každá fyzická i právnická osoba, která používá televizní přijímač k podnikání nebo v souvislosti s ním, platí televizní poplatek z každého takového přijímače.

 

Otázka: Musíme jako majitelé televizorů platit i rozhlasový poplatek?

Odpověď: Ano, stanice rozhlasu se totiž šíří digitálním televizním vysíláním. 

 

Otázka: Pronajali jsme zařízený byt včetně televizoru a rádia. Kdo bude hradit poplatky?

Odpověď: Pokud nájemník užívá televizor, má povinnost hradit tyto poplatky, i když není vlastníkem přijímače.

 

Vytvořilo FEO