Víte jaké máte povinnosti jako vlastník bytu? Jak je to s daněmi nebo povinnostmi vůči SVJ?

Jako vlastník bytu máte rozsáhlá práva. Můžete byt užívat, jakkoli s ním nakládat, rekonstruovat jej podle svého uvážení či dát jej do pronájmu. Byt jako každá jiná nemovitost je i předmětem dědictví. Ale jako vlastník bytu máte i povinnosti. Víte jaké?

 

Otázka: Co je to prohlášení vlastníka budovy?

Odpověď: Listina založená v katastru nemovitostí, v níž vlastník budovy zejména vymezuje jednotlivé jednotky v budově a společné části domu. Pokud je jednotka vymezena podle nového občanského zákoníku, nazývá se tato listina pouze „prohlášení“.​ 

 

Otázka: Koupili jste byt do svého vlastnictví, kdo platí daň?

Odpověď: Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty zaplatí kupující.​

 

Otázka: Potřebujete při koupi bytu znalecký posudek o ceně?

Odpověď: Ne, ke koupi bytu nepotřebujete znalecký posudek, kupní cena je otázkou dohody prodávajícího a kupujícího.​

 

Otázka: Máte jako vlastník bytu ještě nějaké další daňové povinnosti?

Odpověď: Stejně jako u vlastnictví každé nemovité věci se z bytových jednotek platí daň z nemovitých věcí, kterou musíte jednou ročně zaplatit finančnímu úřadu.​

 

Otázka: Za jakých podmínek musí být založeno společenství vlastníků jednotek nebo-li SVJ?

Odpověď: Společenství vlastníků jednotek musí být založeno v každém domě, v němž je nejméně pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.

 

Otázka: Jak se ve společenství vlastníků jednotek hlasuje?

Odpověď: Hlasy se počítají podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech nemovité věci.​

 

Otázka: Můžete svůj byt pronajmout?

Odpověď: Ano, můžete, a to i bez souhlasu ostatních spoluvlastníků.​

 

Otázka: Kdo rozhoduje o větších opravách společných částí domu, jako je například zateplení domu?

Odpověď: O větších opravách rozhoduje shromáždění vlastníků jednotek, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

 

Otázka: Potřebujete k rekonstrukci svého bytu souhlas ostatních spoluvlastníků?

Odpověď: Jakékoli rekonstrukce bytu můžete provádět podle svého uvážení, souhlas spoluvlastníků nepotřebujete. Musíte však dodržet stavebně právní předpisy a stanovy společenství vlastníků jednotek.

 

Otázka: Bydlíte v přízemí, a výtah tedy nepoužíváte, ale plánuje se jeho rekonstrukce. Jste povinni na ni přispět?

Odpověď: Ano, výtah je společnou částí nemovité věci, náklady na opravu a údržbu se hradí podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci, nebylo-li určeno jinak.​

 

Otázka: Bytová jednotka má tu výhodu, že o ni nemůžete přijít. Je toto tvrzení pravdivé?

Odpověď: O bytovou jednotku můžete přijít v exekuci nebo také v případě, kdy jednotku zatížíte zástavním právem a dluh zajištěný tímto zástavním právem nesplácíte.

 

Vytvořilo FEO