Rezidentní parkování nebo-li modré zóny přichází i do Brna - na podzim 2018 se spouští 1. zóna Brno střed

Obdobně jako v Praze budou městské části rozděleny na parkovací zóny, v nichž se bude platit za vydání oprávnění ke stání automobilů. Řidiči s chybějícím oprávněním budou za parkování platit přes mobilní aplikaci nebo platební terminál, kam zadají registrační značku svého vozidla.

Brno pokračuje v přípravě systému rezidentního parkování, který stanoví nová pravidla pro parkování tří typů řidičů: rezidenty, abonenty a návštěvníky. 

 

REZIDENT - fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Pro získané oprávnění na parkování v režimu "Rezident" je nutné prokázat trvalé bydliště, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu (jsem majitel, auto je služební a mám právo s ním disponovat i pro soukromé účely,atd.) a uhradit poplatek. Rezidentní karta platí ve vaší oblasti, kde bydlíte, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status "Návštěvník".

ABONENT - právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvlášního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získané oprávnění na parkování v režimu "Abonent" je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní karta platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status "Návštěvník".

NÁVŠTĚVNÍK - každý, kdo nemá v dané oblasti a okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní oprávnění.

 

Na podzim letošního roku se plánuje spuštění systému v první pilotní oblasti, a to v úzkém centru města ohraničeném ulicemi Benešova, Nádražní, Divadelní, Rooseveltova, Moravské náměstí, Joštova a Husova. Postupně se k rezidentnímu parkování přidají i další městské části Brna.  

                                                                                                                                                                 Předběžný návrh ceníku - bude se projednávat a schvalovat v                                                                                                                                                                                                             srpnu 2018.

Předběžný návrh ceníku - bude se projednávat a schvalovat v srpnu 2018

Vytvořilo FEO