Služby

Služby pro prodávající

Odhad tržní ceny nemovitosti
Analýza trhu a strategie prodeje
Eliminace možných rizik (právní vady)
Příprava nemovitosti na Home staging
Prezentace nemovitosti
Vlastní databáze klientů
Pravidelný report a týdenní statistiky
Prověření platební schopnosti kupujících
Výběr seriózních zájemců o prohlídky
Právní servis včetně úschovy
Vklad na katastru a sledování řízení
Předávací protokol a přepis energií

Služby pro kupující

Nalezení vhodné nemovitosti
Eliminace možných rizik (právní vady)
Přednostně zasílané nové nemovitosti
Optimalizace financování
Dodání podrobné dokumentace
Garance vrácení rezervační zálohy
Hypoteční úvěry a pojištění
Součinnost s bankou (zástavní smlouvy)
Právní servis včetně úschovy
Přepis na katastru a sledování řízení
Předávací protokol a přepis energií
Pro investory maximalizace efektivního výnosu z nájmu

Právní servis

Rezervační smlouvy
Budoucí kupní smlouvy
Kupní smlouvy
Svěřenecké smlouvy
Advokátní úschova
Ověření podpisů
Nájemní a podnájemní smlouvy
Dodatky ke smlouvám
Předávací protokoly
Převod členských práv a povinností
u družstevních bytů
Řešení exekucí, zástav, věcných břemen a dluhů
Vklady na katastrální úřad a sledování řízení

Služby pro pronajímatele

Odhad tržní ceny nemovitosti
Příprava nemovitosti na Home staging
Prezentace nemovitosti
Vlastní databáze klientů
Prověření nájemníků včetně bonity
Výběr seriózních zájemců o prohlídky
Maximalizace efektivního výnosu z nájmu
Konzultace ohledně možných rizik
Právní servis (nájemní smlouva)
Předávací protokol a předání nemovitosti
Přepis energií dle požadavků
Zajištění úklidového servisu

Služby pro nájemce

Nalezení vhodné nemovitosti
Eliminace možných rizik (právní vady)
Přednostně zasílané nové nemovitosti
Garance vrácení rezervační zálohy
Právní servis (nájemní smlouva)
Pojištění odpovědnosti
Předávací protokol a předání nemovitosti
Přepis energií v případě žádosti pronajímatele
V případě potřeby zajištění pravidelného úklidu
Připojení internetu a kabelové televize
Pro zahraniční klienty dvojjazyčná verze smluv
Pro zahraniční klienty dokumenty pro cizineckou policii

Prezentace nemovitosti

Internetové stránky
Realitní servery
Tištěná periodika
Plachty a letáky
Video-prohlídky
Outdoorová prezentace
Newslettery v databázi poptávajících
U větších projektů akce „Den otevřených dveří“

Ostatní služby

Překlady smluv do světových jazyků
Správa nemovitostí

Vytvořilo FEO