GDPR je již skoro rok uvedeno do praxe. Co ale o něm skutečně víte? Nejčastější otázky a odpovědi

                                               Co skutečně víte o GDPR?                                                                                                              

Do jaké lhůty musí správce poskytnout informace o přijatých opatřeních, pokud jako subjekt údajů požádáte o výmaz osobních údajů?

Bez zbytečného odkladu, zpravidla do 1 měsíce.​

 

Jaký zákon nařízení GDPR nahrazuje?

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů​.

 

Pokud právnická osoba zpracovává vaše osobní údaje (jméno, příjmení či e-mailovou adresu) pro správce, tak od okamžiku účinnosti GDPR musí:

Být v roli zpracovatele.​

 

Od kdy je nařízení GDPR účinné?

Od 25. 5. 2018​.

 

Která informace zpravidla není citlivým osobním údajem?

Informace o datu a místu narození subjektu údajů.

 

Co je to osobní údaj?

Jakákoli informace, která vede k identifikaci konkrétního subjektu údajů.

 

Co je pravda o pseudonymizaci osobních údajů?

Většinou jsou to údaje kódované pomocí klíče, s jehož pomocí lze identifikovat konkrétní osobu.

 

Kdo nebo co je subjekt údajů?

Fyzická osoba, jíž se údaje týkají.

 

Anglická zkratka DPO označuje:

Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Co nepatří mezi povinnosti správce osobních údajů?

Monitorovat a vymáhat uplatňování nařízení GDPR a ukládat pokuty.

 

 

Vytvořilo FEO