Praktický průvodce - znáte svá práva a povinnosti v nájemním bytě? Nejčastější otázky a odpovědi

Vzhledem k tomu, že poslední dobou dostávám od klientů (budoucích nájemců) spousty dotazů ohledně základních věcí u pronájmu bytu, rozhodla jsem se, že vytvořím praktického malého průvodce, kde zodpovím nejčastější dotazy. ​

 

Otázka: Sepisuji nájemní smlouvu a pronajímatel po mne požaduje kauci, podle NOZ jistotu. Má na to právo?

Odpověď: Ano má. Pronajímatel může podle zákona žádat jistotu maximálně ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

Otázka: Co znamená pojem jistota?

Odpověď: Jedná se o kauci. Slouží pro případ dluhu na nájemném či službách, popřípadě po skončení nájemního vztahu na náklady spojené s uvedením nemovitosti do původního stavu, v jakém jej nájemce převzal s ohledem na běžné opotřebení.

 

Otázka: Mohu se na adrese nájemního bytu přihlásit k trvalému pobytu? Potřebuji souhlas pronajímatele?

Odpověď: Ano můžete, a to i bez souhlasu pronajímatele.

 

Otázka: Oženil jsem se a moje manželka se ke mne stěhuje. Musím mít souhlas pronajímate?

Odpověď: Ne, v případě osoby blízké není souhlas pronajímatele potřeba.

 

Otázka: Pronajímám si byt a budu přes celé léto pryč mimo republiku. Musím to oznámit pronajímateli?

Odpověď: Ano, dle zákona musíte pronajímateli oznámit vaši plánovanou nepřítomnost v bytě trvající déle než 2 měsíce.

 

Otázka: Jaká je zákonná výpovědní doba u pronájmu bytu?

Odpověď: Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího, co byla výpověď obdržena.

 

Otázka: Mám sjednanou smlouvu na dobu neurčitou a pronajímatel mi dal výpověď, se kterou nesouhlasím, co mám dělat?

Odpověď: Do dvou měsíců od obdržení výpovědi můžete podat žalobu k soudu. Nezapomeňte však, že se jedná o individuální případy, tzn. pokud podáte žalobu, když neplatíte nájemné nebo dlužíte za služby, moc vám to nepomůže. 

 

Otázka: Majitel bytu, ve kterém jsem v pronájmu, byt prodává. Co to pro mě znamená?

Odpověď: Buď se najde nový majitel, který kupuje byt na investici a tudíž se stane vaším novým pronajímatelem (smlouva automaticky předchází na nového vlastníka, kde po převodu sepisujete smlouvu novou) nebo máte ze zákona 3 měsíční výpovědní lhůtu, pokud nový vlastník chce nemovitost pro sebe na bydlení. 

 

Otázka: Jaká může být maximální výše sjednané pokuty pro případ porušení povinností nájemce?

Odpověď: K případnému ujednání o smluvní pokutě se nepřihlíží, protože odporuje zákonu.

 

Otázka: Jsem v nájemním bytě a chtěl bych si pořídit psa, ale majitel nechce žádné domácí zvíře. Má na to právo?

Odpověď: Nemá. I kdyby toto ustanovení bylo v nájemní smlouvě, je nepřípustné.

 

Otázka: Dostal jsem výpověď z nájmu bytu s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Do kdy mám byt odevzdat?

Odpověď: Nejpozději poslední den výpovědní doby.

 

Toto jsou základní dotazy týkající se pronájmu bytu. Pokud byste měli otázku, na kterou jste zde nenašli odpověď, neváhejte mne kontaktovat. 

 

Vytvořilo FEO